ANNA RUSSBERG

A motivated workforce will be key for any business aiming to stay competitive. Research tells us motivation is driven by positive reinforcement. I create environments and provide systems that creates positive reinforcement within organizations.


With deep roots in organizational psychology and achieving targets with global corporations, I am all about inclusion, positivity and straight-forward. My passion for change and driving challenges has resulted in me being one of the first Swedish women to raise to senior management level in the gender restrictive world of Saudi Arabia. It has also lead me to invest directly into a manufacturing business in Iran producing accessibility products.


In collaboration with professor Angelis at Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH), I am currently exploring how gamification can create staff motivation and behavioural change needed for successful implementation of change projects. We are also exploring how this can be applied to improve corporate environmental sustainability.


 

Anna Russberg och docent Jannis Angelis (medförfattare) på KTH i Stockholm

What they say

This is possibly the best change management book I have read! The authors’ advice of how to drive performance during change is invaluable. This knowledge should be mandatory for any executive or manager running a business and aspiring to improve performance. After reading this book we intend to adopt its learning to ensure our journey to excellence becomes truly sustainable.

JENS KAMMER
Regional Supply Chain Director, Hempel Paints

The ability to integrate feedback into your leadership is core to most companies and something every organization is currently discussing. After reading Carrot or Stick? I can honestly say, I for the first time truly understand how to apply feedback and the positive effect it can have. Now I use this knowledge on a day-to-day basis to lead and keep up my teams motivation despite the challenge of a large geographical spread. I highly recommend this inspiring and knowledgeable book

LINDA JOHANSSON
Sustainability Manager, Global Logistics, H&M

Everybody wants motivated employees. This book tells you how to succeed. Read it!

MARTIN WIKBORG
CEO, HappyPancake

Oavsett anställd eller chef, så är vi inte mer än människor. På ett lättillgängligt sätt visar Anna Russberg och Jannis Angelis hur vi fungerar och vad det är som styr våra beteenden. För att som ledare skapa önskad förändring är det givet att styra mindre och motivera (morotifiera) mer! Boken tillhandahåller direkt applicerbar kunskap och handfasta verktyg för att få personal motiverad och därmed nå önskade resultat. Läs och bli garanterat motiverad att motivera!

MARIA BELIN
Director of Sales & Marketing, Radisson Blu Resort & Residences, Trysil

Boken ger värdefull insikt i hur mänskligt beteende styr och påverkar en organisations kollektiva resultat. Författarna ger genom teori och praktiska exempel tydlig och handgriplig vägledning till hur man genom beteenden kan skapa signifikanta och bestående förbättringar.

ERIK ALEXANDERSSON
Vice President, Production Strategy & Development, Orkla ASA

Denna bok är fullspäckad med praktiska exempel på hur man kan uppnå bättre resultat genom att fokusera på beteenden och dessutom hur man påverkar beteenden. Boken varvar teori med beskrivningar på vanliga problem på ett sätt som gör det enkelt att förstå hur man applicerar detta i verkligheten.

ROBIN ARVIDSON
Head of Operations Development, SSAB

I Anna Russberg och Jannis Angelis bok Piska eller morot? får läsaren ta del av vetenskapen bakom vad som driver mänskligt beteende. Dessa insikter omsätter sedan författarna till konkreta råd i hur man på bästa sätt kan genomföra ett hållbart förändringsarbete i en organisation. Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt de verktyg och principer som behövs för att öka engagemanget bland alla de som arbetar i en organisation samt hur man får alla att sträva mot samma mål. Efter att själv ha tillämpat principerna i boken så har jag på egen hand sett de positiva effekterna metoden har på motivation, engagemang och uppnått resultat!